روح و وجود انسان، مانند نرم افزاری است که، هیچوقت در دانلود آن، (یعنی یک مدل کامل قابل اجرا و تام)، پیام پایان دانلود! به نمایش در نمی آید، ولی در مورد یک برگ، یک گیاه و حتی حیوان، میتوان این پیام را مشاهده کرد، زیرا این موجودات، کمالشان در سطح این جهان، تعریف شده است، ولی روح انسان، در این جهان موجودیتی سیال دارد، میتواند به پست ترین حالت برسد! و یا به موجودی سربه راه، متفکر و خلاق! البته از نظر جسمی، میتوان انسان را به عنوان یک حیوان پیشرفته، تعریف نمود، اما از نظر روحی، روانی و حتی مغزی، قابل تعریف جامع و مانع نیست.!؟ زیرا در بردار منفی و مثبت، بی نهایت است ...

    در تعریف این مدل چند بعدی، مشکل اساسی و عدم امکان، وجود دارد. آیا به این جهت نمیتوان نتیجه گیری کرد که، حیات فعلیت یافته ی انسان در این جهان، مانند سایر موجودات، کامل نیست؟!

  و اینکه آیا  این جهان برای دانلود کامل وجود انسان، حافظه کم می آورد؟ و فقط در نسخه نمایشی در سطح این دنیا، میتواند آن را دانلود کند؟!

  آیا حیات ناب! موجود در طبیعت، یعنی حیات گیاهان و حیوانات، برای انسان، الهام بخش و موجب معرفت آموزی پر رمز و راز اوست ؟...

   آیا پیامبران و انسانهای بزرگی مانند مهاویره، بودا، زرتشت، موسی، عیسی و محمد، که مدتهای طولانی را در دل طبیعت سپری کرده اند و سپس آماده انجام رسالتشان شده اند، از حیات ناب موجود در طبیعت، الهام و معرفت گرفته اند؟! آیا آنها سیر آفاقی را، در اوج رمز و رازش! و ممزوج با سیر انفسی، تجربه کرده اند؟!

  آیا در یک برگ، نور و بوئی سحر آمیز وجود دارد! که آکنده از کشش و الهام بخشی برای روح جستجوگر و بهت زده  انسان است؟ ... درکی از حیات ناب و کامل ؟!!! ...            

<نوشته ی علی ضروری زنوز> 


برچسب‌ها: کمال, انسان کامل, کمال حیوانات, کمال گیاهان
+ نوشته شده توسط علی ضروری زنوز / صفحه نخست باز شود/ در و ساعت |

  در تمامی جوامع، تفسیرهائی از بلایا و سختیها، وجود دارد و اینکه آیا بلایا و سختیها، برای بَدان اند و خوبان و پرهیزکاران، دچار بلا و سختی نمیشوند؟!

    مطلب را با چند سوال تاریخی و اجتماعی آغاز میکنم:

۱- آیا پیامبران با سختیها و بلایا، مواجه نبوده اند؟ آیا با انحراف در قوم و نزدیکان و مرارتهای بسیار، مواجه نشده اند؟ مانند آدم، نوح، لوط، ایوب، مسیح و ...

۲- آیا حواریون و امامان و ایمان آورندگان، دچار بلا و سختی نشده اند؟ آیا بلایا و سختی هائی که علی ع، فاطمه س، حسین ع و خاندانش و سایر ائمه و حواریون ادیان، دچارش شده اند، کمتر از انسانهای عادی بوده است؟

۳- و سوال آخر اینکه: آیا پیامبران و امامان، بخاطر بدی و شدت گناه! دچار سختی و بلا شده اند؟! 

   و اما پاسخهائی که، بعضی از آئین ها، در زمینه جایگاه بلایا و سختیها، مطرح نموده اند: 

  الف: در آئین های کهن، مانند هندوئیسم، جینیزم، بودیسم، کنفوسیوسیسم، تائوئیسم، شینتو، با تفاوتهائی که درشدت و ضعف عقائد آنها در این زمینه، وجود دارد، غالبا" سختی کشیدن را حتی بصورت ارادی و ریاضت، در جهت کمال میدانسته اند، خصوصا" با تفسیرهائی که از تناسخ و تجدید زندگی، در قالبها و نقشهای مختلف داشته اند، قرار گرفتن در وضعیتهای سخت تر را، راه پرش به مراتب بالاتر و کمال بیشتر میدانسته اند.

    با درستی و اشتباه بودن این عقائد، کاری نداریم و اینکه نتیجه ای که آنها از پذیرش سختی و بلا، گرفته اند، که عبارت است از پذیرش تناسخ، ولی آنچه مد نظر است، این است که آئین های کهن، سختی کشیدن را در جهت کمال، میدانسته اند و حتی داوطلبانه، آن را انتخاب مینموده اند!

    ب: در ادیان توحیدی نیز، در این زمینه عقائد نسبتا" مشترکی وجود دارد، البته در مسیحیت، رهبانیت و راهبی رواج یافته است ولی در سایر ادیان، کمتر جنبه انتخابی داشته، و بیشتر روحیه رضایت، شکر و قناعت، ترویج شده است.

       به چند گفته از بزرگان دین، در این زمینه اشاره میکنم:

   " خداوند،‌دنیا را پاداش مومن و کیفر کافر قرار نداده است و هر که دینش، نادرست و عملش ضعیف باشد، بلایش اندک است و بلا به مومن پرهیزکار، از باران به زمین شیب دار، زودتر میرسد" ۱    

   یا: " سخت ترین مردم از لحاظ بلا و گرفتاری، پیامبرانند و سپس کسانیکه در پی آنانند، به مراتب ایمانشان" ۲

  و یا در مورد سختیهائی مانند بیماری، فقر، مرگ سخت، نقل شده است که:

  "اگر خداوند بخواهد بنده ای را که دارای گناهی است، اکرام کند و بیخشاید، او را به بیماری دچار کند و اگر اینکار را نکند به فقر مبتلایش کند و اگر این هم نکرد، مرگ را بر او سخت کند، تا به این بهانه، گناهانش جبران شوند و بخشوده از این دنیا برود" ۳

  و شنیده ایم که: خداوند در آخرت، از آنهائی که سختی و فقر را در زندگی تحمل کرده اند، عذرخواهی میکند و پاداش در خوری میدهد: 

  "روز قیامت از طرف پروردگار عالم ندا میرسد که کجایند فقرا ؟ ...فقرا حاضر میشوند، ذات مقدس احدیت بدون واسطه، خودش از این عده عذر خواهی میکند میفرماید بندگان من ، اینکه دنیا را به شما ندادیم نه برای خواری شما بود، بلکه برای پستی دنیا بود".۴

   مطالب فوق چکیده ای بود از نظرات بزرگان دین، در زمینه جایگاه بلایا و سختیها و قطعا" عقل انسان نیز می پذیرد، که بلایا و سختیها، مانند تمرینهائی سخت، برای ورزیدگی و کمال، در زندگی انسانها عمل میکنند.

   البته در اینکه، خود انسان با انتخابهایش، مشکلاتی را برای خویش فراهم میکند، شکی نیست، اما باید دید، بیرون آمدن از این مشکلات، چه تاثیری در شخصیت و روحیه ی وی دارد؟ اگر به معرفت و کمال بالاتر ختم شود، قطعا" مثبت ارزیابی میشود، به هر حال انسان، جائزالخطاء است و اگر سختی و بلائی نباشد، انسانها، آکبند! و بی تجربه، از این دنیا خارج میشوند! که مغایر با هدف شناخت، است.

   ج: بعضی عقائد منفی نیز در این زمینه وجود دارند، که بیشتر دارای بار خرافی اند، مانند نفرین کردن و بدخواهی در انسانها برای مبتلا شدن مخالفینشان به بلا و سختی! و ترس بیمارگونه از خداوند و عقوبتهایش! که بنظر میرسد، این عقائد متکی بر باور و پیروی از نیروهای منفی و در مسیر تفکری شیطانی هستند و تفکر و عقیده ی سالم، چنین برداشتهائی را، وسواسی و بیمارگونه ارزیابی میکند.۵  

 <نوشته ی علی ضروری زنوز>


۱و۲- از امام صادق ع - در باب شدت ابتلای مومن- جلد سوم اصول کافی 

۳- امام باقرع - باب، شتاب در کیفر گناه - جلد چهارم اصول کافی

۴- امام علی ع 

۵- برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مطلب " کندوی معرفت" مندرج در همین وبلاگ نیز توصیه میشود.


برچسب‌ها: بلایا, سختیها, نفرین, بدخواهی, کمال
+ نوشته شده توسط علی ضروری زنوز / صفحه نخست باز شود/ در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM